Govor

Dobro, hvala Vam lijepa. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Što se tiče izmjena dnevnog reda sjednice želim napomenuti da je na dnevni red dodana: Točka 29. Davanje suglasnosti na ratifikaciju Sporazuma o financiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu između Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH, materijal od 27.01.2021. godine. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Zastupnik Predrag Kojović, rasprava, izvolite zastupniče.