Govor

Hvala ministru Cikotiću. Sa ovim smo iscrpili pitanja i odgovore Vijeća ministara. Sada prelazimo, da li samo zastupnica želi komentirati? Ja se ispričavam.