Govor

Hvala. Riječ dajem zastupnici Ljubici Miljanović, izvolite zastupnice.