Govor

Hvala. Obaveza Vam je da sarađujete prema Zakonu o parlamentarnom nadzoru i trenutno nema nikakvih indikacija da i pokušavate ostvariti saradnju, dobili ste poziv od Sekretarijata istražne komsiije da odredite, odnosno predložite datume za Vaše svedočenje, dobili ste moj akt u kojem to isto tražim od Vas i nikakvog odgovora još uvijek nema. Još početkom januara smo odlučili da Vas pozovemo, situacija u pravosuđu je katastrofalna, izvještaj OSCE-a je katastrofalan i Vi igonorišete pozive Privremene istražne komisije. Ja sam Vas pitao hoćete li do kraja ove sedmice dati datum kada se možete pojaviti pred Privremenom istražnom komisijom? To mi niste odgovorili i sad očekujem odgovor u pisanoj formi na ovo moje pitanje i takođe do kraja sedmice očekujem odgovor na akt koji sam vam uputio da mi odredite datum koćete se pojaviti pred istražnom komisijom. Hvala.