Govor

Hvala predsjedavajuća. Dozvolite mi samo da iskoristim ovu priliku, član 167. Poslovnika kaže – poslanik može postaviti jedno poslaničko pitanje u usmenoj formi, jedno. I to se uvijek striktno držalo toga, dozvolili ste gospođi Novaković-Bursać da postavi dva, čak ih je tako navela jedan i dva redni brojevi, molim Vas da se to ne ponavlja više kad su usmena pitanja. A pitanje moje je konkretno predsjedavajućem Vijeća ministara: Hoćete li do kraja ove sedmice početi sarađivati sa Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH?