Govor

Hvala lijepo. Uvažena predsjedavajuća, članovi Kolegijuma, uvaženi poslanici. Želim se zahvaliti na postavljenom pitanju uvaženoj poslanici Novaković-Bursać, postavljena pitanja nisu u nadležnosti Ministarstva transporta i komunikacija, ali ona su u nadležnosti Javnog RTV servisa BHRT i Upravnog odbora regulatora. Mi smo već uputili prema ovim institucijama zahtjev za dobijanje ovih odgovora i mi očekujemo u narednom periodu dobiti odgovore. Uvaženoj narodnoj poslanici biće dostavljeno u pisanom obliku odgovor na postavljena pitanja. Hvala lijepo.