Govor

Hvala. Riječ dajem zastupnici Snježani Novaković-Bursać, izvolite zastupnice.