Govor

Hvala. Da li zastupnik želi komenitirati? Izvolite.