Govor

Hvala lijepo. Ono što morate da znate da svaka inicijativa koja dođe iz Predstavničkog doma, Doma naroda, Predsjedništva BiH se razmatra na prvoj sjednici Savjeta ministara koji bude poslije toga. Na toj sjednici Savjeta ministara, zavisi o kojoj se inicijativi radi i tome slično, dobije konkretno zaduženje resorno ministarstvo ili neka od institucija koja je u nivou zajedničkih institucija BiH i tada se pokreće procedura za realizaciju tih zaključaka. Moram da kažem da su zaključci koje je usvojio Parlament najčešće politički stavovi određenih političkih grupacija i tome slično i da određeni zaključci ne mogu dobiti podršku ni u Savjetu ministara, ne mogu dobiti ni u institucijama, ali o svakom od tih svih inicijativa se razmatra i pripremaju se odgovarajući stavovi. Mi to razmatramo i polugodišnje Savjet ministara razmatra o tome o koliko se tih inicijativa realizovalo, a koliko nije. Naravno, sjećam se te prve incijative oko obilježavanja automobila kada je rečeno da to nije u skladu sa zakonom, da to nije moguće. Ili, recimo, o Vašoj inicijativi u kojoj govorite o PDV-u, Zakon o PDV-u Savjet ministara ne može da pripremi bez prijedloga koji priprema Uprava za indirektno oporezivanje. Vaš zahtjev za tu korikciju upućen je Upravi za indirektno oporezivanje i ja koliko, nisam još dobio zvaničnu informaciju, ali mislim da tu inicijativu nije podržao Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje i bez toga nije moguće Savjetu ministara da pripremi izmjene i dopunu zakona, jer je tako definisana procedura. U svakom slučaju želim da kažem da svaku inicijativu koja dođe iz Parlamenta, ovoga Doma ili Doma naroda, razmatramo, upućujemo u proceduru onih koji trebaju da pripreme adekvatne odluke za Savjet ministara i ako nešto zahtjeva da dođe i do ovoga Parlamenta. Hvala lijepo.