Govor

Hvala uvažena predsjedavajuća. Moje pitanje je predsjedavajućem Savjeta ministara BiH vezano za realizaciju usvojenih zaključaka i poslaničkih inicijativa u Predstavničkom domu. Evo danas je, mislim trinaesta ili četrnaesta sjednica Predstavničkog doma u mandatu Savjeta ministara koji, kojim rukovodi gospodin Zoran Tegeltija, prelistavajući i gledajući zapisnike i usvojene zaključke, poslaničke inicijative uočio sam da skoro vrlo malo ili skoro nijedan zaključak ili inicijativa koja obavezuje Savjet ministara nije realizovana. Moje pitanje je – šta je razlog za takvo ponašanje Savjeta minisata prema odlukama Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH? Jer se tu radi o nekim stvarima koje su zaista korisne, lako provodive, a imam osjećaj da je tu potpuno ignorantski odnos Savjeta ministara i pojedinih ministara u Savjetu ministara. Počeću od one možda koja je prva usvojena ovdje, koliko se sjećam, kolega Magazinović je tada predložio da se u roku od 30 dana usvoji pravilnik kojim bi se definisao uslovi nabavke i način korišćenja službenih vozila u institucijama BiH, tvz. obilježavanje službenih vozila upravo na način da se zna ko, kako i na koji način koristi službena vozila zajedničkih institucija BiH. Koliko je meni poznato ništa po tom pitanju nije urađeno. Bilo je mnogo inicijativa i zaključaka vezano za pravosuđe, za BHRT, za raspodjelu sredstava od prihoda od putarina, informacija o migrantima, Zakon o zaštiti ličnih podataka itd. itd. do onih koji su usvojeni na sjednici prije dva mjeseca koje se tiču pandemije COVID-19. Šta je sporno da zaključak, koji su svi podržali jednoglasno u ovom Parlamentu, koji kaže da se jednom mjesečno obavezuje Savjet ministara da informiše Predstavnički dom o stanju po pitanju pandemije COVID-19 sa nekim podacima koji su vrlo važni za sve nas koji živimo u ovoj zemlji, šta je sporno da to uradite jednom mjesečno, prošlo je dva mjeseca? I ono što mene možda i najviše interesuje, šta se dešava sa odlukom Predstavničkog doma da se usvoji poslanička inicijativa kojom se obavezuje Savjet ministara da u roku od 30 dana dostavi izmjene i dopune Zakona o PDV-u kojim bi se smanjila stopa PDV-a za sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na 5%? .../govornik se upozorava na vrijeme/... prošlo je evo 60 dana, imali ste rok od 30 dana.