Govor

Hvala ministru. Da li zastupnica želi komentirati? Ne, hvala ljepa. Riječ dajem zastupniku Branislavu Borenoviću, izvolite zastupniče.