Govor

Hvala. Riječ dajem zastupnici Sanji Vulić, izvolite zastupnice.