Govor

Hvala lijepo. Zastupnički komentar, da li želite zastupniče? Izvolite.