Govor

Hvala gospodinu Rančiću. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Izvolite.