Govor

Gospodine Tegeltija na prošloj sjednici, nakon prošle sjednice Vi ste rekli da će vakcine stići u BiH do kraja januara, danas je 03. februar vakcina nema, od Vas nisam dobio ni sada odgovor kaće dobiti, dobili smo odgovor da će možda doći, a možda i neće. Smatram da ovakav Vaš odnos prema zdravlju naših ljudi u BiH nije primjeren i da mora se nešto hitno uraditi da se riješi problem vakcinisanja ljudi. Hvala.