Govor

Zahvaljujem predsjedavajući, ali moram reći da s odgovorom ne mogu biti zadovoljan. Podsjećam Vas na članak 9. zakona, koji kaže da predsjedatelj koordinira aktivnosti Agencije i osigurava smjernice u pogledu obavještajno-sigurnosne politike, on nadzire rad Agencije i snosi političku odgovornost za njezin rad. Ja sam potpuno svjestan svih limita koje u ovom poslu Vi imate i koje ste ovdje naveli, ali ono što mi trenutno imamo u Agenciji, činjenica da je prije godinu i tri mjeseca istekao mandat svim rukovodećim strukturama unutar te Agencije, a da po ovom, što ste Vi nama ovdje sada rekli, vrlo je neizvjesno kada može do imenovanja doći jel' i hoće li uopće doći. Ono što mi trenutno imamo u ovoj Agenciji, najblaže rečeno, je kriza upravljanja, nemogućnost kontrole i nedostatak nadzora, to je za ovako važnu agenciju nedopustivo i zato ja zahtjevam i molim Vas, uvaženi predsjedavajući, a skupa s ovom molbom prema Vama, ona je još više upućen svim .../govornik se upozorava na vrijeme/... uključenim u ovaj proces imenovanja i kontrole i nadzora nad radom ove Agencije da poduzmu sve korake da na razuman način i način primjeren zakonu riješe ovu potpuno neprimjerenu situaciju u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Zahvaljujem.