Govor

Hvala predsjedavajućem Vijeća ministara. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Hvala lijepo. Riječ dajem zastupniku Predragu Kožulu, izvolite zastupniče.