Govor

Hvala lijepo. Članovi radnog predsjedništva, gospodo poslanici, kolege ministri, predstavnici medija, želim da vas pozdravim na početku ove današnje sjednice. Pokušaću da dam odgovor na način kako sam ga ja razumio, u onom nekom pisanom obliku, ja sam razumio da je pitanje postavljeno o načinu utroška sredstava za prethodnu godinu koju smo imali na budžetskim pozicijama. Iz ovoga što je danas postavljeno govorilo se o budžetu za 2021. godinu i sredstvima oko toga. Evo da kažem da ćemo budžet za 2021. godinu je na današnjoj sjednici Savjeta ministara, koja je poslije ove sjednice Predstavničkog doma, realno je očekivati da do kraja februara, prije kraja februara bude na sjednici Predstavničkog doma, odnosno kada bude vaša sljedeća redovna sjednica. Stojim na stanovištu kao što sam to bio i kod prethodnog usvajanja budžeta, da zajedničke institucije kroz raspodjelu svojih sredstava moraju planirati i jedan dio sredstava za ovu borbu protiv pandemije, bez obzira u kom ćemo to obliku raditi, da li ćemo trošiti novac za nabavku vakcina, da li ćemo davati ekonomiji ili tome slično, ali to je sve stvar dogovora unutar BiH. Kroz budžet za 2021. godinu vidjećemo te pozicije i naravno da kažemo u budžetu zajedničkih institucija nema kreditnih sredstava, sredstva za pandemiju se mogu planirati samo iz redovnih sredstava budžeta zajedničkih institucija. Ali sada kada sam već ovdje u prilici da vam i to kažem, da smo u prethodnoj godini na dvije pozicije, u ovom budžetu koji ste vi ovdje usvojili, na dvije pozcije bila su sredstva planirana za te namjene, na jednoj poziciji je bilo 14,7 miliona KM, a na drugoj je bilo 27,2 miliona KM. Prvu tranšu od 14,7 miliona KM po dogovoru sa premijerima entiteta i Vladom Brčko distrikta doznačili smo upravo njima u koeficijentima vrlo sličnim kako su dogovarani oko raspodjele sredstava od MMF-a, s tim što smo povećali iznos sredstava za Brčko distrikt, jer smo procijenili da oni nisu dovoljni, to znači da Vladi Federacije, odnosno Federaciji i njenim kantonima pripalo je 61% sredstava, Republici Srpskoj 37% i 2% sredstava doznačeno je za Brčko distrikt. U fazi pregovora oko nabavke vakcine, kada ... Savjet ministara je, odnosno Ministarstvo civilnih poslova preuzelo je na sebe obavezu troškova skladištenja, transporta i drugih obaveza vezano za vakcine u BiH i na tu poziciju je planirano 2 milona KM iz te pozicije od 27 miliona KM. Sledećom odlukom koju smo donijeli u decembru 10 miliona KM smo direktno doznačili ponovo vladama entiteta i Brčko distriktu u istim omjerima u kojima smo to radili, a 13 miliona KM smo doznačili kliničkim centrima u procjenama kako je potrebno kome u kojem trentuku ... znači doznačeno je Kliničkom centru u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Banja Luci i bolnici u Brčko dristriktu. Prema tome, mi smo oko 40 miliona KM iz budžeta zajedničkih institucija ustupili entitetima i Brčko distriktu za borbu protiv kovida i saniranje posledica pandemije koju je izazvao COVID-19. Hvala lijepo.