Govor

I dakle, sada se izjašnjavamo o ratifikaciji sporazuma i amandmana na ugovore od tačke 16. do 19. uključujući i tačku 19. Hajte da glasamo. Dakle, prisutno 14 – za 14, protiv niko, uzdržan niko. Federacija BiH – za 10, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan niko. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Konstatujem da smo ratifikovali sporazume i amandmane od tačke 16. do 19. uključujući i tačku 19. i time stekli uslove da zaključimo 14. sjednicu. Datum održavanja 15. sjednice dobićete na vrijeme. Ja se zahvaljujem svim delegatima na radu. Hvala vam lijepo.