Govor

Zahvaljujem kolegi Bećiroviću. Niko se dalje nije javio za riječ. Zatvaram raspravu. Idemo se izjasniti o inicijativi kolege Denisa Bećirovića. Znači, prisutno je 14 – za 6, protiv 8, uzdržan niko. Federacija BiH – za 6, protiv 4, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan niko. Nemamo opšte, nemamo entitetske većine. Konstatujem da ova inicijativa kolege Bećirovića nije usvojena. Na dnevnom redu predstoji još davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma i amandmana i ugovora, predlažem da objedinimo raspravu i izjašnjenje o tačkama od 16. do 19. dnevnog reda, uključujući i tačku 19. ali o tome se moramo izjasniti. Ko je za? Dakle, pristuno 14 – za 13, protiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan niko. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Tačke od 16. do 19. Ad. 16. – Ad. 19. Ratifikacija sporazuma, amandmana i ugovora