Govor

Prevencija genocida je važno pitanje naše civilizacije, ne samo naše države BiH, sve demokratske i civilizirane države trebaju težiti da se takvo zlo nikada i nikome više ne ponovi, posebno mi u BiH imamo obavezu da radimo na prevenciji genocida u našoj zemlji i to je u direktnom interesu svih i naroda i građana u BiH. A zašto ovo predlažem? Zato što, nažalost, genocid je ponovljiv, ideologije zla i mržnje nisu samo prošlost, već nažalost i sadašnjost i u našem je interesu da djelotvorno djelujemo i preveniramo takve stvari, jer je jako važno za sve ljude u ovoj zemlji da imaju osjećaj sigurnosti, da ne odlaze iz ove zemlje, da ne odvode djecu samo zato što misle da se zlo može ponovo ponoviti i mi im trebamo poslati takvu poruku. Nažalost, uzroci i pojave koji su doveli do genocida i dalje postoje i prijete u BiH i nije samo 11. juli ili uoči 11. jula vrijeme kada o toj temi treba govoriti, svaki dan u godini treba da razmišljamo i da nudimo nova rješenja u vezi s tim. A pazite do genocida, koji je presuđen međunarodnim presudama, kako je došlo. Tako što je neko prvo odlučio da diskreditira i blokira državne institucije, zar mi to i danas nemamo u nekoj formi. Do toga je došlo nakon što je neko posegnuo prema antiustavnim aktivnostima, pa i to vidimo u posljednjih pet godina da se ozbiljno ide u tom pravcu. Do genocida dolazi kada idete sa politikom diskreditiranja i ocrnjivanja drugog, drugačijeg drugo naroda, to postaje sve opasnija pojava upravo posljednjih godina u BiH. Do genocida dolazi kada ljudima stavljate mete na čelo, samo zato što su druge vjere ili nacije, to se događa u BiH, u posljednje vrijeme sve više. Do genocida dolazi i kada imate u susjedstvu neke države koje se naoružavaju do zuba, a kada slabite Oružane snage BiH. Do genocida dolazi kada imate neprekinuti specijalni rat protiv BiH, koji se i dalje nastavlja u medijima, psihološki, diplomatski i na druge načine. Ne zanemarimo ni ulogu tzv. intelektualne elite, koja hiper producira knjige antibosanskog karaktera i naravno ne zaboravimo i pospustljiv stav međunarodne zajednice prema ekstremima u BiH, to je takođe vrlo ozbiljna tema i teza zbog koje su građani BiH, konkretno Bošnjaci platili izuzetno visoku cijenu, ali, nažalost, sve ove stvari se ponavljaju. Zato je pred nama izbor ili ćemo prevenirati zločine i genocid, odgajati mlade naraštaje u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja ili neko ne želi da to prevenira, već da ide baš u tom pravcu i ovo glasanje ovdje i stenogram sa ove sjednice su svojevrsna jasna poruka.