Govor

Dobili ste Mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Komisija nije podržala ovu inicijativu. Riječ dajem Bariši Čolaku, predsjedavajućem Ustavnopravne komisije, ako ima potrebe. Ne, hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu inicijative. Kolega Bećirović, izvolite.