Govor

Ja ovdje nemam nikakvu predrasudu prema ljudima koji pripadaju bilo kojoj političkoj partiji, iskreno bih želio da Vi jednom predložite nešto što je od koristi za ovu zemlju, ja ću glasati za to. Neću reći, eto sad to predložila Dušanka Majkić, pa ja protiv. Prema tome, kolege iz bilo kojih stranaka, nezavisnih, kad god predlažu korisne stvari, ja ću podržati i tako isto, ovaj, i dobar dio ljudi se ovdje ne odnosi po tome da li je neko iz SDP- a, iz SBB-a, iz SDA, iz bilo koje druge stranke, već prema tome šta se predlaže. Dakle, akcenat na sadržaj, a ne etiketu, gospođo Majkić, ali Vi to ne rezumijete. Tako da želim Vam vrlo jasno reći, bez obzira na ishod ove tačke otvorićemo ovo pitanje paralelenih veza. Ja idem redom, prvo hoću da vidim može li to Vijeće ministara da uradi, a i te kako imam šta reći o sadržaju toga i to sa vrlo ozbiljnom argumentacijom. Ali, nažalost, to što imam reći nije u skladu ni sa Dejtonom, ni sa Ustavom BiH i pričaćemo o tome, ma koliko se to Vama svidjelo ili ne.