Govor

Dakle, da bi Savjet ministara mogao da uradi analizu koju Vi tražite, morao bi dobiti prethodno našu podršku, a evo ja bi mogla da se opkladim da je neće dobiti. Drugo, Vi morate da počnete da razmišljate kad formirate taj toliki bezbroj ovakvih inicijativa da bi te inicijative takođe morale dobiti sve podršku. Međutim, Vaša snaga je nedovoljna, morate imati veći rezultat na izborima, imati veću snagu političke partije iz koje dolazite da biste mogli realizovati svoje interese, čak nije Vam dovoljno ni to što Vas SDA po pravilu podržava, dakle, SDA nikad ne izlazi sa svojim prijedlozima, ali podržava svaku .... inicijativu, jer zna da u SDA ne može niko smisliti takve inicijative kakve Vi predlažete. Čemu su one namjenjene, pa Vi znate da one, nijedna Vaša inicijative ne može proći, Vi to znate i nema te sile, znači, ne samo da ne možete doći, dospjeti do Savjeta ministara, ne možete dospjeti do kolega u Domu naroda. Dakle, i taj podatak govori da Vama nije u interes inicijativa, Vama je u interesu da budete politički vidljivi, medijski okupirani i da se o Vama govori, evo to je glavna vijest šta ste Vi rekli da ćete postaviti, ne znam, u Dodikovom dvorištu, ne znam šta rekoste. Čemu služi to, koji je to napradak? Niti sam čula da ste Vi na neku tačku dnevnog reda se pripremili dobro, pa dali korektne prijedloge, nego su to sve protiv interesa Republike Srpske, protiv Srpske, protiv nas sviju ovdje, dakle, ostavite se ćorava posla, jer ne možete, dajte da vredite onoliko koliku političku snagu imate.