Govor

Zahaljujem gospodinu Bećiroviću. Ispravka krivog navoda, Dušanka Majkić. Izvolite.