Govor

Kolega Munib Jusufović komentariše kakva je svrha djelovanja kad imamo ljude koji glasaju protiv čak i toga da zaštitimo vodu za ljudsku potrošnju. Ha, mi ovdje imamo samo dva izbora, jedan je da spavamo, da ništa ne radimo i da gledamo kako to teče. I drugi je da se borimo, da predlažemo, a ljudi nek gledaju ko glasa i kako glasa. Ja ću uvijek biti pristalica ovog drugog pristupa, predlagaću, boriću se, hoću da sam sebi kažem uradio sam ono što sam mogao, a svako nek nosi svoju odgovornost. Na dnevnom redu je trenutno prijedlog da u državnom parlamentu prvi put nakon 25 godina dobijemo informaciju o sadržaju paralelnih veza između Republike Srbije i bh. entiteta RS. U skladu sa Ustavom BiH, gdje je jasno rečeno da te veze moraju biti usklađene i potpuno, dakle, u skladu sa suverenitetom, nezavisnošću i teritorijalnim integritetom BiH. Logično bi bilo da kad je riječ o tim paralelenim vezama da nema niko ništa da krije oko toga, ako je sve u skladu sa Ustavom, sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, šta je problem da Vijeća ministara BiH pripremi jednu takvu analizu i da nam je dostavi. U suprotnom poslaće se poruka da ima nešto skriveno, da ima nešto problematično i da se neko boji da tu stvar predstavi ovdje u državnom parlamentu. Vidjećemo kakvo će biti glasanje oko toga, mnoge stvari neću da govorim prije nego što ne vidim i formalno glasanje, zato što nemam namjeru da ovo pitanje zaustavim s ovom tačkom dnevnog reda, ima i te kako delegatskih mogućnosti i formi kako ćemo ovo reaktuelizirati u slučaju da ovakav jedan prijedlog ne prođe, a on je korektan, dajte analizu, evo Vijeće ministara, Tegeltija i ostali, da vidimo šta je sadržaj toga, a ako se bojite toga to je već druga stvar. Mnoge stvari su pokrenute, ide taj talas promjena u BiH, htjeli mi to ili ne, mnoge stvari ćemo mi preispitati, ne ide to više ovako, nije Dejton zamišljen da se ruši BiH, nema ni zareza koji to nekome dozvoljava, a neki su krenuli u tom pravcu, e to će se sada polako zaustavljati. Tako da, ovo pitanje sam na neki način naznačio u oktobru prošle godine, danas i formalno želim da vidim kakav je odnos prema tom prijedlogu, ali ne brinite ne zaustavljam ovo pitanje. Previše je ovo važno da bi to tek tako išlo kako je išlo dosad, previše.