Govor

Zahvaljujem komisiji koja je podržala ovaj prijedlog. Mi često u BiH od nekih velikih tema političkih zaboravimo da postoje i druge teme koje su egzistencijalnog karaktera za ljude u našoj zemlji. Jedna od takvih tema jeste i ovakav jedan zakon koji predlažem, dakle, Zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju. Voda je bez sumnje jedan od najvećih prirodnih resursa u BiH, resurs budućnosti i trebali bi svi da vodimo računa o tome, ali i da donesemo odgovarajuće zakone kako i na koji način da to sačuvamo i za buduće generacije. Pogledajte, recimo, šta se događa posljednjih dana u okolini Višegrada na rijeci Drini, ono je prirodna katastrofa za cijelu BiH. Slične scene ponavljaju se i na drugim rijekama u BiH, nemoguće je zaštititi vodu u ovoj zemlji tako što ćete udarati na vodotoke entitetske, kantonalne i ne znam ni ja koje granice, mi se u ovoj oblasti moramo uskladiti da EU, to nas čeka u budućnosti prije ili kasnije, a bolje je da to uradimo što prije upravo radi mladih ljudi, radi novih generacija. Ovaj Zakon, dakle, treba da regulira zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Treba da odredi nadležna tijela za njegovo provođenje, na kraju krajeva postoje i tri precizne direktive EU koje tretiraju ovo pitanje. Stoga sam i predložio da Vijeće ministara BiH ima jedan pristojan rok od šest mjeseci da pripremi i ovakav zakon uputi u parlamentarnu proceduru. Ljudi nam masovno odlaze iz BiH zato što vide da se u organima vlasti, oni koji su za to nadležni i zaduženi, ne bave životnim problemima. Evo prilike koja nema nikakvog entitetskog, nacionalnog, etničkog, vjerskog, nikakvog predznaka, evo prilike da pokažemo dobru volju, da pomognemo budućim naraštajima, jednako svima u BiH, jer nam je to u zajedničkom interesu. Stoga predlažem, još jednom, da podržimo ovaj prijedlog, jer je on, ponavljam, od koristi za cijelu zemlju.