Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je podržala ovu inicijativu. Riječ dajem Lazaru Prodanoviću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici Doma. Nema potrebe. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu inicijative. Kolega Bećirović, izvolite.