Govor

Dibili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je usvojila Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet Doma naroda. Nema potrebe. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako je prisutan i ima potrebe. Ne, zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Ne javlja niko. Zahvaljujem. Dakle, glasamo o Izvještaju o namjenskom utrošku sredstava granta u oblasti nauke i kulture za 2018. godinu. Dakle, prisutno 15 – za 9, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine. Hoćemo u drugi krug? Može.