Govor

Dakle, prvo Dom naroda radi nakon toga kad završi Predstavnički dom, Predstavnički dom je završio nedavno, dakle, mislim poslije toga je bila samo jedna sjednica, ova jučerašnja. Dakle, nismo mogli da stavimo to na dnevni red dok Predstavnički dom ne završi i oni su završili i onda je bio posao na nama. Druga stvar, ne odlučujem ja po svojoj volji i želji na šta treba da liči mišljenje koje Komisija dostavlja Domu na usvajanje, to je definisano Smjernicama, rekla sam vam maloprije da smo, da smo radili uz pomoć britanske organizacije DFID i da smo zahvaljujući njima došli u poziciju da ovakav način razmatranja izvještaja nema nijedan parlament u okruženju. To je primjer, ja sam mislim na jednom skupu u nekoj organizaciji EU objašnjavalja kako se to radi i mnogi imaju želju da kopiraju taj metod. I sad reći da ja izmišljam i pravim neke izvještaje prema vlastitom nahođenju je neodgovorno, pričati o političkim stvarima na nečmu što je ekonomska kategorija i što neuvažavanje preporuka revizije kao prvog partnera Parlamenta je neodgovorno i neozbiljno. Dakle, ... za svaku stvar koja ovdje piše, ja snosim i članovi Komisije odgovornost za ono što su napisali i mislim da svako od članova Komisije može da to brani, izuzev Denisa Bećirovića, koji je imao jedinu želju da sruši ovo na jučerašnjoj sjednici da se stvari ne bi uopšte dogodile i Dom ne bi danas o održao svoju sjednicu.