Govor

Radi eventualno i onih koji prate današnju sjednicu Doma naroda treba reći da je danas 12. januar 2021. godine, a da je ovo masa finansijskih izvještaja o reviziji iz 2019. godine. Ja mislim da koncipiranje ovakvog dnevnog reda i ovih izvještaja danas iz 2019. godine je, prije svega, fingiranje nekog rada. Ovdje se ništa ozbiljno ne radi i to treba vrlo jasno reći. Ovdje danas nema nijedne tačke dnevnog reda posvećene migrantskoj krizi, nema tačke dnevnog reda posvećene vakcinaciji, jedina država u regionu. Nema nijednog zakona, nema budžeta BiH za 2021. godinu ni na vidiku. Kako to ocijeniti u jednoj rečenici – zemlja gori, a vlast se češlja. Pogledajte sad ove izvještaje o reviziji, ja mislim da se ovdje treba samokritički osvrnuti na ovaj materijal i ove materijale, a ne način kako je to pokušala gospođa Majkić, jer ovdje su navedeni, između ostalog, i razlozi koji dovode do sistemskih i suštinskih problema. A koji su to sistemski problemi o kojima trebamo govoriti i koje trebamo otklanjati? Pogledajte šta je Ured za reviziju, dakle, u svom dopisu od 31.08.2020. godine, između ostalog, naveo kao problem sistemskog karaktera i to pod tačkom 1. doslovce stoji – Finansiranje institucija BiH tokom cijele 2019. godine vršeno je putem odluka o privremenom finansiranju, podcrtavam, takvo neblagovremeno usvajanje budžeta uz postojanje značajnih slabosti je dodatni teret institucijama i značajno povećava rizik od neefikasnog i nedjelotvornog poslovanja, potrebno je da sve institucije BiH koje učestvuju u procesu predlaganja i donošenja budžeta dosljedno poštuju zakonske procedure i rokove za usvajanje Zakona o budžetu institucija BiH. Pazite, ovo je ocjena iz 2019. godine, evo ja sad javno pitam – Da li iko misli da će biti drugačija ocjena za 2020. godinu, šta mislite hoće li biti drugačija ocjena Ureda za reviziju za ovu 2021. godinu, vidi li iko budžet BiH za 2021. godinu u ovako složenim globalnim i domaćim okolnostima i na vidiku da će doći u parlamentarnu proceduru? A ljudi na to upozoravaju. Gdje je budžet za 2021. godinu? Pokušavao sam na Komisiji za finansije i budžet da zatražimo takvu informaciju, ali čak ni to nije prošlo. Dobra nam je ova revizija, ovaj Ured za reviziju kakav je Dom naroda, kakav je Predstavnički dom, kakvo je Vijeće ministara, pa i Predsjedništvo BiH. Ovakvi, koji prave ovakve opstrukcije u ovako složenim uslovima nemaju, vjerujte, nikakav kredibilitet, nikome držati nikakve lekcije. Da je ovdje stanje pravo, mi bi krenuli prvo od sebe, od ovog Doma, pa bi svi se zapitali šta je sa budžetom, pa bi otklanjali ove sistemske probleme, a ne bi ovako nastupali, držali nekom drugom lekciju za neurađeno, a ništa ne radili tamo gdje je vaša direktna nadležnost. Ne može takva politika uroditi nikakvim dobrom.