Govor

Dobili ste Mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda, Komisija je podržala Izvještaj. Predstavnički dom je na 15. sjednici, održanoj 11.01.2021. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem Bariši Čolaku, ako ima potrebe. Ne, hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu informacije, ako je prisutan i ima potrebe. Ne, hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Gospođa Dušanka Majkić, izvolite.