Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija nije prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom na 14. sjednici, održanoj 09.12.2020. godine, usvojio je Izvještaj. Riječ dajem kolegi Lazaru Prodanoviću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici Doma, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako je prisutan i ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Izjašnjavamo se o Izvještaju o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Dakle, prisutno 14 – za 10, protiv 1, uzdržana 3. Federacija – za 7, protiv 1, uzdržana 2. Republika Srpska – za 3, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem imamo opštu i entitetsku većinu i konstatujem da je Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu usvojen. Prelazimo na tačku osam, Ad. 8. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-2196/20 od 10. 11. 2020. godine