Govor

Neću dugo, zahvaljujem se gopodinu zamjeniku na ovim informacijama. Šta sam htio da kažem, ovo pitanje se često u BiH koristi u dnevno-političke svrhe i ja smatram, nažalost, zbog ove katastrofe koja je zadesila Republiku Hrvatsku, evo o čemu je gospodin zamjenik govorio, mislim, iako sam pročitao od strane 55. do 58. uslovno rečeno sve te činjenice koje se odnose na odlaganje nuklearnog otpada, koji vam je svima poznat, pa i pomenut je, ako se ne varam, na stranici 73. u zaključcima, mislim da bi drukčijim pristupom organima Republike Hrvatske, u smislu da ljudi vide da smo dobronamjerni i da želimo da gajimo dobrosusjedske odnose, da jednostavno pokušamo na jedan drugi način možda ljude ubijediti. Mislim da je pogodan trenutak da to uradimo i ja se nadam da, ako bude razumijevanja i s jedne i s druge strane da će oni uspjeti pronaći neko drugo rješenje, pogotovo što sad ovi projekti će se pokazati, s obzirom na ova dešavanja i na te sve rasjede ili rascjepe koji postoje u Republici Hrvatskoj, da je i sa aspekta, je li, ovih potresa koji pogađaju Hrvatsku, to područje nesigurno i sa tog aspekta, da ne ulazim sad u naučne teorije ko kako i na koji način, na kojoj dubini to misli zakopati. Ali zaista bi zamolio da pokušamo, znači, na dobrosusjedski način s nadležnim organima Republike Hrvatske ovo pitanje da riješimo, mislim da ćemo naići na razumijevanje. Hvala vam.