Govor

Jel' direktor Agencije želi, tražio je od Vijeća ministara, kolega Bećirović. ... pošto je samostalna upravna ... agencija za ... Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, mi nemamo nadležno ministarstvo, a ja bi kao zamjenik direktora ... cijenjenom poslaniku odgovoriti na ovo pitanje dokle smo došli sa .... kakva je situacija sada....