Govor

Zahvaljujem kolegi Bećiroviću. Dakle, je li ima neko iz Vijeća ministara ko može da da odgovor? Nema. Moram da kažem da se moramo izjasniti o ovoj tačci