Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, Komisija nije prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 14. sjednici, održanoj 09.12.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem kolegi Asimu Sarajliću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici, ako ima potrebe. Ne, hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako je prisutan. Ne, hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Denis Bećirović, izvolite.