Govor

... obzirom da se radi o točci dnevnog reda – Prijedlog izvješća o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja za period 2018-2021. idealna je prilika da u sazivu Vijeća ministara, pošto treba novi strateški plan se praviti na bazi 2021. i određeni broj godina, idealna je prilika da kroz Vijeće ministara ovi zaključci budu usvojeni i sastavni dio ovog Strateškog plana, a danas da se opredijelimo samo o realizaciji izvješća za protekli period.