Govor

Marina, kolegica Pendeš, izvinjavam se nisam vidio.