Govor

Hoću da podsjetim, ustvari da kažem delegatima, da je na ovom pitanju komisija, nadležna Komisija za spoljnu i trgovinsku politiku u dva navrata raspravu vodila, napravljeni su određeni koraci na tom planu, zaduženo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da približi stavove koji će omogućiti da se koriste ova IPARD sredstva za povlačenje, koja su bespovratna sredstva. Jer mi sad koristimo sredstva IPA-e od kojih 20 do 30% zadržava UNDP kao implementator. Dakle, ako se danas bude glasalo, mi ćemo glasati protiv, jer to nije završen posao. Ali nam je juče rekao predstavnik ministarstva da su napravljeni dobri iskoraci i da očekuje da će se u dogledno vrijeme taj posao završiti. Dakle, sugestija je da danas ne srušimo to, nego da sačekamo da oni, ministarstvo završi svoj posao koji je potrebno.