Govor

Sve se slažem i da to treba aktuelizovati uz plan 2021-2024. nećemo ih koristiti za 2018. ja govorim to je vrijeme koje je prošlo. Ako hoćemo dajte da radimo da te zaključke usvojimo, ja sam spreman, evo ja sam spreman da radim na njima da imamo zaključke, ali meni nije da zaključke iz Izvještaja 2018. usvajamo u sklopu tog Izvještaja, možemo ih predložiti na narednoj sjednici kao posebne zaključke, da posebne tačka i to je meni ok.