Govor

Ma samo odugovlačimo, znaš, BiH je jedina uz Albaniju koja nije pri IPARD-u, što ne bi koristili ta sredstva, ... treba razmisliti o tome.