Govor

Ja, ok nema nikakvih problema, ako insistirate na tome da glasamo, nije problem, ali ja mislim da je korisnije da možemo postići sporazum o zaključcima, to mi, ako je cilj da ga postignemo.