Govor

Ja mislim da ovi zaključci nevezano stoje jednostavno, da oni obavezuju i da je dobro da ih danas usvojimo, bez obzira s kojim povodom, sami za sebe oni funkcionišu. Tako da predlažem da ih danas odma usvojimo, da o njima glasamo.