Govor

Da, ali nije, nije, ovdje je ovo Izvještaj za 2018., 2018. dakle to je vrijeme koje je iza nas.