Govor

Zahvaljujem kolegi Sarajliću. Imam samo jednu molbu, ja mislim da pošto je ovo Izvještaj za 2018. i mislim da je svrsishodnije da ove zaključke budemo imali kad dobijemo ovaj izvještaj za period koji je pred nama, jer da ih usvojimo u sklopu 2018. u Izvještaju nije, meni nije svrsishodno. Dakle, ja Vas molim samo za tu dozu razumijevanja, dakle kad budemo imali plan za 2021-2024. ok je da raspravljamo, po meni, o ovim zaključcima i da ....