Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što se kaže, radi se o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH 2018-2021. pošto smo evo već zakoračili u 2021. nadam se da ćemo nacrt ovog strateškog plana za 2021- 2024. moći uskoro i vidjeti na našim poslaničkim klupama, da možemo eventualno dati korekcije. A što se tiče današnje tačke denvnog reda u ime Kluba bih predložio tri zaključka: 1. Zadužuje se Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i nadležne institucije na nižim nivoima da implementiraju plan za uspostavu IPARD operativne strukture u BiH kako bi BiH što prije počela koristiti IPARD sredstva Evropske unije. 2. Zadužuje se Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da hitno uputi u proceduru Plan harmonizacije mjera direktne podrške i tržišnih intervencija u BiH i Plan harmonizacije mjera ruralnog razvoja i opštih usluga u poljoprivredi BiH. 3. Zadužuje se Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH da u saradnji sa nadležnim institucijama implementira, pripremljene planove harmonizacije i mjera poljoprivredne podrške u BiH. Hvala, evo zaključaka u pisanoj formi.