Govor

Na 13. sjednici Doma naroda, održanoj 24.11.2020. godine, razmatrali smo Mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Prilikom glasanja navedeno Mišljenje nije dobilo potrebnu entitetsku većinu, pa je uslijedilo usaglašavanje u Kolegijum Doma kao komisije. Dobili ste Izvještaj komisije Kolegijuma Doma naroda, članovi Kolegijuma Doma naroda kao komisija nisu postigli saglasnost o Mišljenju Ustavnopravne komisije. U skladu sa članom 75. stav (4) Poslovnika Doma naroda glasamo o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, napominjem da se o ovoj tački dnevnog reda ne vodi rasprava, odluke se donose većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju pod uslovom da glasovi protiv ne sadrže 2/3 ili više glasova delegata iz, izabranih iz svakog entiteta. Glasamo, dakle, o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Dakle, prisutno 13 – za 8, protiv 5, uzdržan niko. Federacija BiH – za 4, protiv 5, uzdržan niko. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i konstatujem da je Mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH usvojeno. A to znači član 104. stav (2) Poslovnika Doma naroda, ako Dom prihvati mišljenje Ustavnopravne komisije ili nadležne komisije iz stava (1) ovog člana predloženi zakon smatra se odbijenim. Prelazimo na, to je tačka pet, Ad. 5. Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018–2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, podnosilac: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1795/20 od 09. 09. 2020. godine