Govor

Ovo je prvo čitanje, član 103. Poslovnika, prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i principima na kojima je prijedlog zasnovan. Dobili ste Mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda, Ustavnopravna komisija Doma naroda konstatovala je da je Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH usaglašen s Ustavom i pravnim sistemom BiH, podržala je principe Prijedloga izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila. Predstavnički dom je na 14. sjednici, održanoj 09.12.2020. godine usvojio u drugom čitanju Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH uz zaključak kojim ga dostavlja Domu naroda radi razmatranja i usvajanja. Riječ dajem predsjedavajućem Ustavnopravne komisije, gospodinu Čolaku, ako ima potrebe. Ne, hvala lijepo. Riječ dajem predlagaču zakona, ako ima potrebe. Ne, zahvaljujem. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za raspravu? Ne javlja niko. Zatvaram raspravu. Idemo na glasanje. Dakle, pristuno 14 – za 14, protiv niko, uzdržan niko. Federacija BiH – za 10, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, dakle, da je Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine usvojen. Prelazimo na četvrtu tačku, Ad. 4. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, broj: 02/1-50-8-22-12/20 od 20. 10. 2020. (predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-840/19 od 27. 07. 2020.)