Govor

2 uzdržana, dakle nemamo ni opšte, ni entitetske Tražim da se ponovi ...